Panaszkezelési nyilatkozat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy az INFÓ Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:


Infó Kft. székhelye: 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 7.
A panaszügyintézés helye: 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 7.
A panaszkezelés módja: a panasz jellegétől és formájától függően szóban vagy írásban.


Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.


A Békéltető Testület elérhetőségei:
Zala Megyei Békéltető Testület

Címe:8900 ZALAEGERSZEG, PETŐFI ÚT 24.
Telefonszáma: +36 92 550 513
E-mail cím: ZMBEKELTETO@ZMKIK.HU